Welkom bij Stichting Abhilasa Global Serve

Stichting Abhilasa Global Serve is een vrijwilligersorganisatie voor ontwikkelingswerk. Zij werkt vanuit het Hindoestaanse principe "Seva aur sahara" (betekent letterlijk: belangeloos dienen en ondersteunen).

"Abhilasa Global Serve" staat voor: de wens om de wereldgemeenschap te dienen. De logo van de stichting is een gestileerde rijsthalm met een lichtje in het midden. Het grote blad wijst naar het oosten en stelt India voor. Het kleine blad is naar het westen gericht en stelt Suriname voor. Het lichtje in het midden is Nederland. Vanuit Nederland wil AGS ontwikkelingshulp bieden aan diasporalanden Suriname en India, waar de Nederlandse Hindoestaan oorspronkelijk van afkomstig is.

Door middel van kleinschalige ontwikkelingsprojecten wil stichting Abhilasa Global Serve de levensomstandigheden van de lokale plattelandsbevolking (in het bijzonder meisjes en vrouwen) duurzaam helpen verbeteren. Deze doelgroep heeft weinig toekomstperspectief.

Voor duurzame verbetering is scholing /opleiding voor deze kwetsbare groep een absolute voorwaarde. Mede door de projecten krijgt deze kansarme groep de mogelijkheid om een betere toekomst voor zichzelf op te bouwen.

Vanaf de oprichting zijn er vele projecten gerealiseerd op het gebied van onderwijs & vorming en het treffen van basisvoorzieningen voor primaire levensbehoeften (zie projecten).

Dit alles is alleen mogelijk geweest met medewerking van enthousiaste vrijwilligers en door bijzondere financiële ondersteuning van donateurs, supporters en sponsors.

donatie Steun de ontwikkeling van kansarme meisjes in India en geef hier.

Kanya Gurukul Chotipura

Deze Gurukul is opgericht in 1988 en wordt sindsdien gerund door de twee oprichtsters: Dr. Sumedha...   lees verder

Project dorpsschool

De Indiase samenwerkingspartner Kanya Gurukul Chotipura wilt een school bouwen ten behoeve van de dorpskinderen...   lees verder

Scholarship

Sinds 2005 is men begonnen met scholarships voor scholieren in India, die wel de capaciteiten bezitten...   lees verder


Voor Stichting Abhilasa Global Serve stond het jaar 2012 in het teken van de rotimachine en de Lustrumviering van AGS.

De uitgevoerde activiteiten en projecten in de periode 2002 t/m 2011 werden nog eens globaal geëvalueerd. De resultaten waren zeer positief. Er was wel een minpunt: het tijdsbestek bij twee projecten werd niet gehaald. Klimaatsfactoren (extreme hitte, hevige stortregens en wateroverlast) zorgden voor werkonderbreking. Toch was men het unaniem eens, dat zowel de NGO's als stichting AGS zeer tevreden mochten zijn over het succesvol afronden van de gerealiseerde projecten in de afgelopen periode. Voor de volgende jaren moest het beleid bijgesteld en het werkplan aangepast worden. Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft beleidsmatig heel wat veranderd. Wegens de bezuinigingen hebben ook Ontwikkelingshulporganisaties, zoals Oxfam Novib, Cordaid, Seva NF enz. een andere strategie gekozen: andersoortige projecten (op basis van ondernemerschap), het hanteren van andere criteria bij het toekennen van subsidies, de beperking in thema's en werkgebied. Dankzij de grote inspanning van een aantal bestuursleden heeft de stichting een beleidsplan en werkplan voor de periode 2011 tot en met 2015 vastgesteld.