Werkbezoek India 2 t/m 13 april 2010

Tijdens dit werkbezoek heeft men zich bezig gehouden met de oriëntatie op het waterproject: voorbereidende gesprekken met dorpsbewoners, de lokale overheid, diverse ingenieursbureaus, aftasten van de mogelijkheden, proefboringen en het vinden van een geschikte locatie. Aan de hand van de verkregen informatie werd een plan van aanpak en een begroting gemaakt. Zowel de Gurukul in India als ook Stichting AGS in Nederland beloofden zich in te zetten om het project Water Storage System Kanya Gurukul Chotipura te realiseren. Er werd een start gemaakt met het vergaren van middelen. Dit werkbezoek werd afgelegd door Mevr. Kiertie Autar-Ramautar.


Presenteren zelforganisaties (Delfshaven) op 7 mei 2010

Op initiatief van het nieuw gekozen deelraadsbestuur is er een infomarkt voor zelforganisaties georganiseerd in het Looiershof, te Rotterdam, op 7 mei 2010. Aan deze uitnodiging hebben 34 zelfstandige organisaties uit deelgemeente Delfshaven gehoor gegeven, waaronder ook stichting AGS. Stichting AGS heeft zich gepresenteerd door een kraampje in te richten met informatie over de stichting: folders, jaarverslagen, fotoboeken, posters etc. Na de pauze was er gelegenheid om de knelpunten en problemen waarmee de organisatie te kampen had in groepsverband, om toerbeurt met de raadsleden te bespreken. De twee afgevaardigden namens onze stichting waren Priya Gokoel en Kierti Autar. Het resultaat was het opbouwen van een netwerk onder organisaties en raadsleden uit deelgemeente Delfshaven. Bovendien heeft stichting AGS geïnteresseerden kunnen informeren over de activiteiten en projecten van de stichting.


AGS donateursdag op 4 juli 2010

Het thema van de AGS Donateursdag 2010 was "Hamara Itihaas" (mijn geschiedenis), aangezien het werkgebied van stichting AGS gelegen is in de diasporalanden. Doel van deze dag was om voorlichting te geven over de Hindoestaanse diaspora: vanuit India naar Suriname en daarna naar Nederland en de belangstellenden te informeren over de activiteiten van stichting AGS. Het dagprogramma werd gepresenteerd door AGS bestuurslid mej. Ashika Ramadhin. Na de officiële opening, het aansteken van de diya, hield studente Alisha Autar een inleiding over de Surinaams-Hindoestaanse geschiedenis. In het optreden van Baal Sabha (Hindi taal/cultuur klas) uit Dordrecht werd de migratie vanuit India naar Suriname en van Suriname naar Nederland uitgebeeld. Pandita Chanderkali Singh hield een toespraak over het Hindoestaanse principe "seva" ( oftewel "dienstbaarheid" ).

Daarna kwamen enkele gastsprekers aan de beurt:
- Mevr. Ineke van der Heiden (beleidsmedewerker COS Zuid): ontwikkelingswerk
- Eregast dhr. Drs. Rabin Baldewsingh (wethouder Den Haag): positie Hindoestanen
- Dhr. Drs. Stanley Ramkhelawen (beleidsmedewerker gemeente Dordrecht)

De dansuitvoering van AGS bestuurslid mej. Priya Gokoel was een welkome aanvulling op het programma. Tenslotte gaf AGS bestuurslid dhr. ir. Chris Baan een presentatie over het project "multifunctionele hall Kanya Gurukul" in India. De dag werd afgesloten met een informeel samenzijn, drankjes en Hindoestaanse hapjes. Deze bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 92 bezoekers en werd als zeer positief ervaren.

De AGS Donateursdag is mogelijk gemaakt door samenwerking met stichting DISCK en de bijzondere bijdrage in natura van de AGS vrijwilligers.


Teambuildingsdag 28 augustus 2010

In 2010 heeft stichting AGS te maken gehad met bestuurswisseling en reorganisatie. Deze veranderingen hebben geleid tot het organiseren van een teambuildingsdag op 28 augustus 2010. De deelnemers bestonden uit: voorzitter mevr. Kiertie Autar-Ramautar, AGS lid Soekram Autar, vice-voorzitter mej. Ashika Ramadhin, secretaris mej. Priya R. Gokoel en aspirant lid dhr. S. Poelloe.

Het programma begon met een wandeling in Dordrecht waarbij historische hoogpunten bezocht werden. Tijdens deze dag werden de uitgevoerde activiteiten en projecten van 2010 besproken. Ook was er de gelegenheid om gedachten te wisselen over de toekomst van de stichting en werden er ideeën besproken voor het organiseren van nieuwe activiteiten. De kosten van deze teambuildingsdag kwamen geheel voor eigen rekening van de deelnemers. De bevindingen waren positief en tegelijkertijd ook leerzaam en informatief voor de nieuwe leden van de stichting.


COS Project "Wereld/Wijs/Werken"

Stichting AGS Participeerde in het COS Project: coachen voor het COS. In dit verband heeft de stichting in de persoon van mevr. Kiertie Autar, bovenstaand project ondersteund door coaching te bieden aan Natasja van der Lelij van Stichting Odanadi NL. Ondanadi NL is een initiatief van Natasja. Zij heeft in het najaar van 2008 vrijwilligerswerk gedaan in het opvanghuis van Odanadi in Bangalore, India. In dit opvanghuis worden vrouwen en kinderen opgevangen, die gered zijn uit mensenhandel en ander sociaal onrecht. Veel bewoners in het opvanghuis hebben een verleden van gedwongen prostitutie, gedwongen arbeid uit armoede en/of (huiselijk) geweld. Met het oprichten van Odanadi NL, wil Natasja het opvanghuis ondersteunen in de ruimste zin van het woord. Het gaat om financiële en materiële ondersteuning, waardoor optimalisering van opvang en zorg mogelijk wordt. De bedoeling van het coachen was meedenken over projecten, het bespreken van de aanpak van knelpunten, culturele en sociale verschillen in de Indiase samenleving als ervaringsdeskundige. Het COS project duurde van augustus tot en met december 2010.


Visitatie commissie uit India (11 september t/m 12 oktober 2010)

De 5de Antarrashtriya Arya Samaj Maha Sammelan werd in 2010 in Nederland gehouden van 23 t/m 26 september. Deze Internationale Arya Samaj Conferentie was georganiseerd door de Federatie Arya Samaj Nederland in samenwerking met Savadeshik Arya Samaj India. Delegaties uit alle werelddelen (ruim 480 personen) namen hieraan deel. Dit was de directe aanleiding voor Kanya Gurukul Chotipura uit U.P. India om een visitatie commissie af te vaardigen. Deze commissie bestond uit vier leden: directrice Dr. Sumedha, lerares Amita en de studenten Shraddha en Mansi. De visitatie duurde van 11 september t/m 12 oktober. Naast participatie in het programma van de Internationale Conferentie, heeft de visitatie commissie een 16-tal Hindoestaanse organisaties bezocht en zich gepresenteerd bij o.a. Radio Sangam Den Haag, Radio Sunrise Rotterdam. Lerares Amita heeft daarbij Yoga-meditatie sessies gehouden, studentes Shraddha en Mansi hebben zich voornamelijk gepresenteerd d.m.v. zang/muziek performances. De directrice gaf lezingen over de Vedische Leer & Filosofie. Deze bijeenkomsten waren zeer indrukwekkend. Het publiek was zo geroerd door het optreden van deze vier dames, dat men spontaan collecteerde voor het project "Water Storage System" waarvoor de Gurukul middelen aan het verzamelen was.

Ook zijn er privébezoeken geweest en donaties verkregen door: fam. Alisha Autar, Pt. J. Datadin, Mata Chandekali Sing en Mata A. Ramautar-Munshi, fam. Daya, fam. Bhageloe, fam. Sewpal, fam. Shaam Autar, Pt. Biere, Pt. Nardew, Pt. Vijyai en fam. Bharat Singh te Leeuwarden. Daarnaast waren er ook enkele toeristische uitstapjes: Madurodam, Mesdag, Scheveningen, Hoek van Holland, met de Waterbus naar Dordrecht, Neeltje Jans, Zeelandbrug, bezichtigen Hollandse Molen, Vlissingen, Euromast, Wereldmuseum Rotterdam, per tram en metro Amsterdam, via Afsluitdijk naar Leeuwaarden, Cruiseschip Rotterdam en Splashbus en de onvergetelijke trip naar Brussel en Parijs. Daarbij was er medewerking van: Mahinder Autar, Soeresh Poelloe, Bhiemsein Ramautar en Dewanand Bhageloe voor vervoer. Mata Chanderkali Singh (Zevenkamp) en Bestuur Asan (Den Haag) boden voor enkele nachten gedeeltelijke logies. Gedurende 28 dagen zijn logies/verblijf, maaltijden en vervoerskosten van het reisschema grotendeels verzorgd door dhr. Soekram Autar en mevr. Kierti Autar-Ramautar.

Conclusie
De visitatie Kanaya Gurukul heeft dit bezoek in Nederland als leerzaam en succesvol ervaren. De commissie heeft:
- een kijkje kunnen nemen in de keuken van de Nederlands-Hindoestaanse gemeenschap,
- kennis genomen van typisch Nederlandse bezienswaardigheden; ook Brussel en Parijs bezocht,
- totaal € 5450,- aan giften ontvangen ten behoeve van het "Water Storage" project.

Stichting Abhilasa Global Serve wil hierbij allen van harte bedanken, die op welke wijze dan ook, medewerking of ondersteuning hebben verleend tijdens het verblijf van de visitatie commissie.


Coachproject vanuit COS Zuid Holland Zuid (2011)

Vanuit Cos kwam het verzoek om de jonge Stichting Odanadi NL te coachen, gezien de ruime ervaring en kennis van de Indiase cultuur. Stichting Odanadi NL te Brielle: "Help slachtoffers van mensenhandel en kinderprostitutie in India". Odanadi NL is een initiatief van Nastasja van der Leij. Zij heeft in het najaar van 2008 vrijwilligerswerk gedaan in het opvanghuis van Odanadi in India. In dit opvanghuis worden vrouwen en kinderen opgevangen, die gered zijn uit mensenhandel en ander sociaal onrecht. Veel bewoners in dit opvanghuis hebben een verleden van gedwongen prostitutie, gedwongen arbeid, armoede en/of (huiselijk) geweld. Met het oprichten van Odanadi NL wil Natasja het opvanghuis ondersteunen in de ruimste zin van het woord. Het gaat om financiële en materiële ondersteuning waardoor optimalisering van opvang en zorg zou mogelijk worden.

Van september tot en met december 2011 is bovengenoemde organisatie in de persoon van Natasja gecoacht door Stichting Abhilasa Global Serve, met name door Mevr. K. Autar.

Zie website www.odanadi-nl.org


AGS Lustrum 10-jarig bestaan

Op 20 juni 2012 vierde Stichting Abhilasa Global Serve haar 10-jarig bestaan. Het thema van deze dag was "Hamara Itihaas" (mijn geschiedenis). Dit omdat de werkgebieden van AGS zich bevinden in de Hindostaanse diasporalanden. Op het programma stonden sprekers prof. Chan Choenni (Leerstoel Lalla Rookh), dhr. drs. Raj Bhondoe (Directeur Seva) en dhr. Fred Burggraaf (Wethouder Welzijn in Rotterdam). Ook was er de voordracht Baal Sabha, een toneelstuk waarin de Hindostaanse Immigratie werd uitgebeeld. De AGS projecten die in de laatste 10 jaar zijn gerealiseerd werden gepresenteerd door mej. Priya Gokoel. Verder was er een dansoptreden van Indiase klassieke dans en een chautal muziekoptreden. Op het lustrum werden senioren ook nog eens extra in het zonnetje gezet.

De inspirerende verhalen, de hoge opkomst en de hartverwarmende sfeer die heerste maakte deze dag tot een groot succes. In totaal is een bedrag van € 584,- ingezameld.