Doneren en sponsoring

De verzoeken voor ondersteuning vanuit het werkgebied is vele malen groter dan de hulp die Stichting Abhilasa Global Serve (AGS) kan bieden. De werkterreinen educatie, basisvoorziening voor primaire levensbehoeften ( gezondheid / hygiëne / milieu) hebben AGS onlosmakelijk verbonden met de doelgroep.

AGS wil gaarne de projecten zo goed mogelijk begeleiden naar een optimale rendement. Daarvoor kan ze elke steun gebruiken. Ook uw financiële steun is dan ook van harte welkom.

De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Dat betekent dat organisatie- , administratie kosten minimaal zijn. Uw geld komt geheel ten goede aan de projecten waarvoor dat bedoeld is. AGS heeft de ANBI status: donaties, sponsorgelden etc. aan de stichting kan als gift aftrekbaar zijn voor de belasting.


Donaties

Wilt u ons steunen met uw bijdrage? Dat waarderen wij zeer! U kunt ons op vele manieren steunen. Langdurig als lid van de AGS vriendenclub, maar ook eenmalig door middel van een gift.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL91ABNA0419842276 t.n.v. Abhilasa Global Serve, te Rotterdam

U kunt voortaan ook online een donatie doen. Dit wordt mogelijk gemaakt door stichting GeefGratis. Stichting GeefGratis stimuleert filantropie en geeft goede doelen toegang tot internet diensten waarmee men fondsen kan werven. Er kan online gedoneerd worden via iDEAL, creditcard, PayPal, SMS Machtiging, etc. Indien er gedoneerd wordt geldt dat er 8% ingehouden wordt op online donaties. Dit om de kosten van Geefgratis te dekken.

donatie Klik op de button om online te doneren via GeefGratis

Om de continuïteit van de stichting te waarborgen is gestart met een AGS-Vriendenclub, waarvan de leden maandelijkse een vaste bijdrage leveren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Naast financiële middelen, kan AGS steun in natura (gebuikte goederen o.a. kleding, schoenen, boeken) goed gebruiken.


Sponsoring scholieren in India

Sinds 2005 is AGS begonnen met een scholarship voor scholieren in India, die wel de capaciteiten bezitten maar niet de middelen om goed onderwijs te volgen. Stichting AGS tracht in Nederland sponsors te werven voor Scholarship, dit betekent een bijdrage voor studiemateriaal/ lesgeld /kost en inwoning ten behoeve van meisjes uit hele arme gezinnen of wezen, die op generlei wijze een minimale bijdrage kunnen leveren. De scholarship bedraagt € 360,- per jaar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.


Moge de gerealiseerde projecten een inspiratiebron zijn om in de toekomst uw morele ondersteuning te verlenen en/of een financiële bijdrage te leveren aan soortgelijke projecten ten behoeve van de kansarme plattelandsbevolking in het werkgebied van Stichting Abhilasa Global Serve.


Wat voor ons zo vanzelfsprekend is, is voor velen een innige wens... slechts een droom... een ideaal...