Privacy

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Stichting Abhilasa Global Serve verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden. Stichting Abhilasa Global Serve zal op eerste verzoek uw gegevens uit het bestand verwijderen.


Disclaimer

De Stichting Abhilasa Global Serve streeft naar correcte en actuele informatie op deze website, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website pagina's geen rechten ontlenen. Ook aanvaardt de Stichting Abhilasa Global Serve geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Niets uit deze website mag zonder toestemming worden verveelvoudigd, gepubliceerd of opgeslagen in een gegevensbestand. Overname van artikelen en foto's alleen na schriftelijke toestemming van de Stichting Abhilasa Global Serve. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Door het bezoeken van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.