Seva Network Foundation

Stichting Abhilasa Global Serve is één van de 22 lidorganisaties aangesloten bij het Seva Network Foundation. Seva Network Foundation bundelt organisaties van bevolkingsgroepen, die zich vanuit de Hindoe diaspora in Nederland gevestigd hebben. Belangrijk hierbij is dat Seva Network Foundation de Hindoe-cultuur als inspiratiebron en vertrekpunt hanteert om dialoog en samenwerking met andere tradities en levensbeschouwingen aan te gaan. Het SNF is een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, die zich laat inspireren door Hindoe-waarden als solidariteit met mens & natuur, coöperatie, tolerantie en geweldloosheid.

http://www.seva-group.org


Linkis Oxfam Novib

Linkis Oxfam Novib is een samenwerkings-verband van: Medefinancierings-organisaties, Thematische Medefinancieringsorganisaties en COS Nederland. Linkis wil op het grondvlak van de samenleving de betrokkenheid bij en het draagvlak voor internationale samenwerking vergroten. Gedurende 2004 is op basis van kleinschalige ontwikkelingsprojecten een begin gemaakt met de bouw van een digitaal informatiecentrum dat burgers, organisaties en overheden wegwijs wilt maken en inzicht wilt verschaffen in wie wat waar doet op het gebied van internationale samenwerking en waarom.

De organisaties die Linkis vanaf 2003 financieel ondersteunen zijn: Cordaid, Impulsis (het samenwerkingsverband van Edukans, ICCO en Kerk in actie), Oxfam Novib, Hivos en NCDO. Inhoudelijke ondersteuning bij het ontwikkelen van een project wordt gegeven door de COSen. Het Platform Linkis houdt toezicht op de activiteiten.

http://www.oxfamnovib.nl


Cordaid

Cordaid (Catholic Organisation for Relief & Development Aid) is in 1999 opgericht met het ideaal mensen in nood te helpen en de armoede structureel te bestrijden. Cordaid bestaat uit zes fondsen, ieder fonds heeft eigen thema's waar de nadruk op wordt gelegd:

- Cordaid Memisa richt zich op structurele gezondheidszorg.
- Cordaid Mensen in Nood richt zich op noodhulp en wederopbouw.
- Cordaid Kinderstem biedt hulp aan kinderen in sloppenwijken.
- Cordaid Bond Zonder Naam steunt kansarmen in de Nederlandse samenleving.
- Cordaid Microkrediet verstrekt microkredieten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.
- Vastenaktie ondersteunt jaarlijks een aantal ontwikkelingsprojecten.

Dit jaar heeft Stichting Abhilasa Global Serve het project "Water Storage System Chotipura"
( € 31.008,20) kunnen realiseren mede door de subsidie (€ 8.500,-) van Cordaid. Mede namens de doelgroep hartelijk dank!

http://www.cordaid.nl